Pro on Software s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník

Predplatený balík

Predpisov ročne

Cena mesačne

Cena nad rámec za predpis

Balík 30

360

40 Eur

1,05 Eur

Balík 50

600

60 Eur

1,00 Eur

Balík 70

840

77 Eur

0,95 Eur

Balík 100

1200

102 Eur

0,90 Eur

Balík 150

1800

142 Eur

0,80 Eur

Balík 200

2400

167 Eur

0,80 Eur

V cene balíkov je aj účtovná závierka a poznámky

Bez balíka

Cena

Účtovný predpis

1,10 Eur

Účtovná závierka s poznámkami - mikro účtovná jednotka

100 Eur

Účtovná závierka - účtovná jednotka

100 Eur

Poznámky k účtovnej závierke

100 Eur

Zľavy

Bonus za doručenie dokladov do 10. dňa v mesiaci

-10 %

platí pri doručení objemu 80% dokladov mesiaca

Účtovná závierka mikro účtovných jednotiek a poznámky v cene balíka

Účtovná závierka účtovných jednotiek v cene balíka

Softvér so vzdialeným prístupom (aj cez mobil) v cene

Mzdy

Mzda

10 Eur

za zamestnanca mesačne

Prihlásenie / odhlásenie / iné podanie do poisťovní

15 Eur

za zamestnanca

Ročné zúčtovanie

10 Eur

za zamestnanca (len za zamestnancov s vykonaným zúčtovaním)

Riešenie dochádzky (napr. čerpanie dovolenky)

10 Eur

za zamestnanca

Finančný príspevok na stravovanie

15 Eur

mesačne (do 2 zamestnancov)

Služby nad rámec balíkov

Oznámenie k zrážkovej dani (napr. podiel na zisku)

15 Eur

Zastupovanie pri DK / SVK

60 Eur

Zápisnica z valného zhromaždenia

30 Eur

Podanie do zbierky listín

20 Eur

Daňová evidencia (napr. príjem z prenájmu, občianske združenia, ....)

30 Eur

za každú začatú hodinu

Konzultácie / poradenstvo / iné práce

30 Eur

za každú začatú hodinu

Daň z motorových vozidiel

10 Eur

vozidlo

DP FO typ B paušálne výdavky

50 Eur

DP FO typ B

30 Eur

DP FO typ B neštandardné práce

30 Eur

za každú začatú hodinu

DP FO typ A

20 Eur

Dohľad nad dátovou schránkou Slovensko.sk

2 Eur

mesačne / schránka

Daň z nehnuteľností / za psa ....

30 Eur

za každú začatú hodinu

Platca DPH podľa §68d

30 Eur

mesačne

Doplatok za oneskorené doručenie dokladov (týka sa najmä mesačných a štvrťročných platcov DPH a §7 / §7a). Navyšuje sa mesačná cena daného mesiaca

Navýšenie za doručenie dokladov v 21. deň mesiaca

15 %

platí pri doručení od 50% dokladov, ktoré chýbali do 20. dňa

Navýšenie za doručenie dokladov v 22. deň mesiaca

20 %

platí pri doručení od 50% dokladov, ktoré chýbali do 20. dňa

Navýšenie za doručenie dokladov v 23. deň mesiaca

25 %

platí pri doručení od 50% dokladov, ktoré chýbali do 20. dňa

Navýšenie za doručenie dokladov v 24. deň mesiaca

30 %

platí pri doručení od 50% dokladov, ktoré chýbali do 20. dňa

Navýšenie za doručenie dokladov v 25. a neskorší deň mesiaca

35 %

platí pri doručení od 50% dokladov, ktoré chýbali do 20. dňa

Cenník platný od 1.10.2021. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Cena je počítaná za účtovné predpisy v účtovníctve. Evidencia majetku vrátane odpisov je bezplatná (platíte až za zaúčtovanie majetku formou spoplatnenia účtovných predpisov).
V cene je započítaný poplatok za online ekonomický softvér Humanet.

účtovný predpis
= jeden záznam v účtovníctve (napr. platca DPH má za každú vystavenú faktúru minimálne 2 účtovné predpisy - základ a DPH)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky