Pro on Software s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Daňová evidencia

0,55 EUR / účtovný predpis

0,55 EUR / účtovný predpis

0,25 EUR / záznam

konzultácia a poradenstvo: 15 EUR / 1 hod.

konzultácia a poradenstvo: 15 EUR / 1 hod.

konzultácia a poradenstvo: 15 EUR / 1 hod.

Mzdy

8 EUR / 1 mzda

Účtovná závierka PO

Účtovná závierka FO

Ostatné daňové priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov PO - 60 EUR

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A - 20 EUR

Daň z motorových vozidiel - 10 EUR / vozidlo (min. 20 EUR)

Poznámky k účtovnej závierke - 60 EUR

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B - 60 EUR

Daň z nehnuteľností - 10 EUR / 1 nehnuteľnosť (parcela alebo číslo), (min. 20 EUR)

Súvaha - 40 EUR

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B paušálne výdavky - 30 EUR

Výkaz ziskov a strát - 40 EUR

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B príjem z prenájmu - 20 EUR

 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch - 10 EUR

 

Výkaz o majetku a záväzkoch - 20 EUR

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Cena je počítaná za účtovné predpisy v účtovníctve. Evidencia majetku vrátane odpisov je bezplatná (platíte až za zaúčtovanie majetku formou spoplatnenia účtovných predpisov).
V cene je započítaný poplatok za online ekonomický softvér Humanet.

účtovný predpis
= jeden záznam v účtovníctve (napr. platca DPH má za každú vystavenú faktúru minimálne 2 účtovné predpisy - základ a DPH)

Vanessa - šperky a luxusná bižutéria
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky